wilde lijsterbes

synoniem: Pirus, Pyrus, aucuparia; Sorbus amurensis, boissieri

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend Choreutidae Choreutis pariana
stengel boorder larve Rhynchitidae Involvulus cupreus
stengel boorder Yponomeutidae Argyresthia sorbiella
vrucht boorder Yponomeutidae Argyresthia conjugella
blad gal voorjaarsgeneratie Aphididae Muscaphis escherichi
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie onzeker Aphididae Rhopalosiphum nymphaeae
blad schildje Coccidae Pulvinaria hydrangeae
stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni
stengel schildje Diaspididae Lepidosaphes ulmi
stengel schildje Coccidae Pulvinaria vitis
stengel boorder Sesiidae Synanthedon myopaeformis
stengel boorder Psilidae Chyliza leptogaster
stengel boorder Cecidomyiidae Resseliella quercivora
blad gal Psyllidae Cacopsylla crataegi
vrucht boorder Tephritidae Anomoia purmunda
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia floriperda
bloem gal Curculionidae Anthonomus conspersus
bloem vrijlevend Psyllidae Cacopsylla corcontum
blad dons onzeker Erysiphales Phyllactinia mali
blad dons Erysiphales Podosphaera aucupariae
blad bladvlek Venturiales Venturia inaequalis
blad gal Aphididae Aphis pomi
blad gal voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Dysaphis aucupariae
blad gal voorjaarsgeneratie Aphididae Dysaphis sorbi
blad gal Cecidomyiidae Contarinia sorbi
blad gal Eriophyidae Eriophyes arianus
blad gal Eriophyidae Eriophyes burtsi
blad gal Eriophyidae Eriophyes pyri
blad gal Eriophyidae Phyllocoptes sorbeus
blad gal Psyllidae Cacopsylla albipes
blad gal Psyllidae Cacopsylla sorbi
blad gal Psyllidae Cacopsylla breviantennata
blad mineerder Bucculatricidae Bucculatrix bechsteinella
blad mineerder Buprestidae Trachys minutus
blad mineerder Coleophoridae Coleophora anatipenella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora coracipennella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora currucipennella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora hemerobiella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora prunifoliae
blad mineerder Coleophoridae Coleophora siccifolia
blad mineerder Coleophoridae Coleophora serratella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora spinella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora trigeminella
blad mineerder Gracillariidae Parornix anglicella
blad mineerder belangrijkste Gracillariidae Parornix scoticella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter corylifoliella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter mespilella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter oxyacanthae
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter sorbi
blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera malifoliella
blad mineerder Lyonetiidae Lyonetia clerkella
blad mineerder Nepticulidae Ectoedemia atricollis
blad mineerder Nepticulidae Stigmella magdalenae
blad mineerder Nepticulidae Stigmella nylandriella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella oxyacanthella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella sorbi
blad mineerder Yponomeutidae Argyresthia semifusca
blad mineerder Yponomeutidae Paraswammerdamia nebulella
blad ovipositie-litteken Tenthredinidae Pristiphora geniculata
blad wrat aecia Pucciniales Gymnosporangium clavariiforme
blad wrat aecia Pucciniales Gymnosporangium confusum
blad wrat aecia Pucciniales Gymnosporangium cornutum
blad wrat aecia Pucciniales Gymnosporangium torminali-juniperini
blad wrat aecia Pucciniales Gymnosporangium tremelloides
blad wrat uredinia telia Pucciniales Ochropsora ariae
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Rhopalosiphum oxyacanthae
blad vrijlevend Eriophyidae Aculus aucupariae
blad vrijlevend Eriophyidae Aculus schlechtendali
stengel boorder Agromyzidae Phytobia aucupariae
stengel schildje Diaspididae Epidiaspis leperii
stengel gal Hypocreales Neonectria galligena
stengel gal Santalaceae Viscum album
stengel schildje Pseudococcidae Phenacoccus aceris
wortel vrijlevend Aphididae Eriosoma sorbiradicis

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 1.viii.2019