Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Spiraea

Spiraea spirea

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a blaasmijn, waaruit een uitsnede wordt gemaakt waarin de larve zich op de grond laat vallen: Incurvaria praelatella

1b mijn zonder uitsnede => 2

1c gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a vlekmijn: Coleophora potentillae

2b gang-, blaas- of vouwmijn => 3

3a mijn < 1 cm, voldiep: : Incurvaria praelatella (jonge mijn)

3b mijn groter, bovenzijdig => 4

4a blaasmijn, later een samengetrokken vouwmijn; larve met gechitiniseerde kop: Phyllonorycter corylifoliella

4b mijn groenig, vlak; larve een made: Agromyza spiraeoidearum

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora hemerobiella, serratella, spiraeella; Ectoedemia spiraeae; Fenella nigrita; Parornix mixta; Stigmella inopinata.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017