Alchemilla vrouwenmantel

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn => 2

1b mijn eindigend in een uitsnede: Incurvaria praelatella

1c gang- of blaasmijn => 3

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a gladde, zwarte, schedezak: Coleophora rectilineella

2b bruinige lapjeszak: Coleophora potentillae

3a grote, bovenzijdige, slordige, brede, gangmijn; frass in de gang in twee rijen langs langs de zijkanten; larve een made: Agromyza idaeiana

3b mijn klein, voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 4

4a pinacula kleurloos (alleen de basis van de borstels zwart): C. incertana

4b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

Zie ook: Stigmella centifoliella.

mod 9.x.2017