orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend Phytoptidae Sierraphytoptus ambulans
blad bladvlek Capnodiales Ramularia grevilleana
stengel boorder larve Rhynchitidae Neocoenorrhinus germanicus
blad schildje Aleyrodidae Aleyrodes lonicerae
stengel schildje Diaspididae Aulacaspis rosae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem gal Curculionidae Anthonomus rubi
blad dons Erysiphales Podosphaera aphanis
blad dons Peronosporales Peronospora fragariae
blad gal Aphelenchoididae Aphelenchoides fragariae
blad gal Phytoptidae Fragariocoptes setiger
blad gal Tarsonemidae Phytonemus pallidus
blad mineerder Agromyzidae Agromyza idaeiana
blad mineerder Agromyzidae Agromyza sulfuriceps
blad mineerder Buprestidae Trachys fragariae
blad mineerder onzeker Coleophoridae Coleophora albicostella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora flavipennella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora gryphipennella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora potentillae
blad mineerder Coleophoridae Coleophora violacea
blad mineerder onzeker Douglasiidae Tinagma perdicella
blad vrijlevend Aphididae Myzus ascalonicus
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum circumflexum
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum solani
blad mineerder Gracillariidae Parornix anglicella
blad mineerder belangrijkste Incurvariidae Incurvaria praelatella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella aeneofasciella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella aurella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella splendidissimella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella thuringiaca
blad mineerder Nepticulidae Ectoedemia arcuatella
blad mineerder Tenthredinidae Fenella nigrita
blad mineerder Tortricidae Cnephasia asseclana
blad mineerder Tortricidae Cnephasia incertana
blad mineerder Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad ovipositie-litteken Tenthredinidae Cladius pectinicornis
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Sitobion fragariae
stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis
wortelhals gal Actinomycetales Rhodococcus fascians
wortelhals gal onzeker Plasmodiophorales Plasmodiophora brassicae
wortel boorder Longidoridae Xiphinema diversicaudatum
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
blad vrijlevend Aphididae Aphis forbesi
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
systemisch vrijlevend zelden Aphididae Aphis ruborum
blad vrijlevend Aphididae Chaetosiphon fragaefolii
blad vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon malvae rogersii
blad vrijlevend Aphididae Rhodobium porosum
blad vrijlevend zelden Aphididae Myzaphis rosarum
blad vrijlevend Aphididae Myzus ornatus

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 23.ix.2019