Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Rosa

Rosa roos

(For a dichotomous table for galls on Rosa by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a kleine blaasmijn met een ronde uitsnede: Incurvaria masculella

1b blaasmijn of vouwmijn: Coptotriche angusticollella

1c gangmijn, aan het eind min of meer verbreed => 2

1d vlekmijn => 6

1e gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn bovenzijdig, in doorzicht groenig; frass in begin van de mijn in twee rijen; geen eischaaltje aan begin van de mijn; larve een made: Agromyza idaeiana

2b mijn voldiep, in doorzicht wittig; frass in een centrale lijn; aan begin van de mijn een eischaaltje; larve met gechitiniseerde kop => 3

3a eerste deel van de mijn sterk gekronkeld; larve ligt ruggelings in de mijn => 4

3b gang in losse slingers; larve ligt op zijn buik in de mijn => 5

4a gang, geleidelijk overgaand in een langerekte blaas; larve met donkere kop; laag-landsoort: Ectoedemia angulifasciella

4b smalle gang, plotseling overgaand in een rond-achtige blaas; larve met bleekbruine kop; gebergte-soort: Ectoedemia rosae

5a eerste deel van de gang over de hele breedte gevuld met groene frass: Stigmella anomalella

5b frass hier in zwarte centrale lijn, die niet de hele gang vult: Stigmella centifoliella

6a spatel- of buisvormige bladzak: Coleophora gryphipennella

6b lapjeszak => 7

7a zak bruin; mondhoek 0°-10°: Coleophora violacea

7b zak meestal wittig; mondhoek 30°-50°: Coleophora potentillae

Niet in de tabel opgenomen: Ectoedemia rosae; Apterona gracilis; Fenusa ewaldi; Stigmella rolandi, spinosissimae.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 13.iii.2020