synoniem: Rubus discolor, inermis, minutiflorus, rusticanus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend Tenthredinidae Pristiphora pallidiventris
blad schildje Aleyrodidae Neopealius rubi
blad schildje Aleyrodidae Bemisia afer
blad schildje Aleyrodidae Bemisia tabaci
stengel schildje Diaspididae Aulacaspis rosae
blad gal Eriophyidae Phyllocoptes gracilis
blad vrijlevend Triozidae Phylloplecta trisignata
blad vrijlevend Aphididae Amphorophora rubi
blad dons Erysiphales Podosphaera aphanis
blad gal Cecidomyiidae Dasineura plicatrix
blad gal Eriophyidae Epitrimerus gibbosus
blad mineerder belangrijkste Nepticulidae Ectoedemia erythrogenella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella aurella
blad mineerder Nepticulidae Stigmella auromarginella
blad mineerder Tischeriidae Coptotriche longiciliatella
blad mineerder Tischeriidae Coptotriche marginea
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Kuehneola uredinis
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Phragmidium bulbosum
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Phragmidium violaceum
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum funestum
stengel gal Cecidomyiidae Lasioptera rubi
stengel gal Cynipidae Diastrophus rubi
systemisch vrijlevend Aphididae Aphis ruborum
stengel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Macrosiphum rosae
blad vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Sitobion fragariae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 4.xii.2019