Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Acaena

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a gangmijn, die zich aan het einde geleidelijk sterk verbreedt; in het gang-gedeelte ligt de frass in twee parallele rijen: Agromyza idaeiana

1b gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

Dichotomous table for leafminers

1a gallery, strongly widening towards the end; in the gallery the frass in two parallel rows: Agromyza idaeiana

1b galls, etc. => Tables for all parasites per species

Tables for all parasites per species

Last modified 7.vi.2024