Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

genus Parietaria

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad bladvlek Didymellaceae Ascochyta parietariae
blad bladvlek Mycosphaerellaceae Septoria urticae var. parietariae
blad bladvlek Capnodiales Ramularia parietariae
blad vrijlevend Lygaeidae Hyalochilus dolosus
wortel vrijlevend Cydnidae Tritomegas sexmaculatus
blad vrijlevend Miridae Liocoris tripustulatus
blad vrijlevend Miridae Orthonotus longiceps
blad vrijlevend Calocoris histrio
blad vrijlevend Miridae Closterotomus norwegicus
predator Miridae Macrolophus melanotoma
bloem vrijlevend Miridae Closterotomus trivialis
predator Miridae Macrolophus pygmaeus
blad vrijlevend Lygaeidae Hyalochilus ovatulus
blad vrijlevend Miridae Orthonotus creticus
blad vrijlevend Cicadellidae Hauptidia maroccana
blad wrat Pucciniales Uromyces tenuicutis
stengel schildje Pseudococcidae Planococcus citri
stengel schildje Pseudococcidae Phenacoccus solenopsis
stengel schildje Margarodidae Icerya purchasi
blad vrijlevend Noctuidae Peridroma saucia
blad vrijlevend Erebidae Hypena obsitalis
blad vrijlevend Erebidae Hypena lividalis
blad vrijlevend Erebidae Hypena palpalis
blad vrijlevend Erebidae Hypena obesalis
blad vrijlevend Noctuidae Abrostola canariensis
blad vrijlevend onzeker Nymphalidae Vanessa vulcania
blad vrijlevend Erebidae Dysgonia algira
blad vrijlevend Nymphalidae Vanessa atalanta
blad vrijlevend Nymphalidae Aglais io
blad vrijlevend Nymphalidae Polygonia egea
blad vrijlevend Cicadellidae Eupteryx urticae
blad vrijlevend Cicadellidae Hauptidia provincialis
blad vrijlevend Tetranychidae Bryobia vasiljevi
blad vrijlevend Phlaeothripidae Apterygothrips neolongiceps
blad verborgen Pyralidae Pleuroptya ruralis
onbekend boorder larve Apionidae Taeniapion delicatulum
blad schildje Aleyrodidae Trialeurodes vaporariorum
blad schildje Aleyrodidae Aleyrodes elevatus
blad gal Aphididae Aphis urticata
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad dons Erysiphales Oidiopsis parietariae
blad dons Erysiphales Podosphaera parietariae
blad bladvlek Entylomatales Entyloma parietariae
blad gal Aphididae Aphis parietariae
blad mineerder Agromyzidae Agromyza anthracina
blad mineerder onzeker Agromyzidae Agromyza pseudoreptans
blad mineerder zelden Agromyzidae Agromyza reptans
blad mineerder Cosmopterigidae Cosmopterix pulchrimella
blad mineerder Cosmopterigidae Cosmopterix turbidella
blad vrijlevend Choreutidae Anthophila fabriciana

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 1.ix.2022