Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aethionema

Aethionema steenkers

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn voldiep, transparant; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn boven- of onderzijdig, groenig op doorzicht; larve een made => 4

1c gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a frass in korreltjes; larve met buikpoten; oudere larven leven vrij: Plutella xylostella

2b frass tenminste deels in draadstukjes; larve zonder buikpoten; larve blijft tot kort voor de verpopping in mijn => 3

3a larve met borstpoten; gangmijn, overgaand in blaasmijn: Phyllotreta nemorum

3b larve geheel pootloos; gangmijn, hoogstens zwak verbreed, vaak vertakt: Ceutorhynchus minutus

4a gangmijn, eventueel deels een secundaire blaasmijn => 5

4b het laatste deel van de mijn is een primaire blaasmijn, min of meer georienteerd op de hoofdnerf => 6

5a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in verspreide korrels; mijn vormt vijwel nooit een secundaire blaasmijn: Chromatomyia horticola

5b verpopping buiten de mijn; frass deels in parelsnoertjes; laatste deel van de mijn meestaal een secundaire blaas: Liriomyza bryoniae

6a frass in korrels en draadstukjes; larven in mei-juni: Liriomyza xanthocera

6b frass poederig, in groene wolken; larven van mei tot october: Scaptomyza flava

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 24.xi.2020