Camelina huttentut

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a larve met herkenbare kop; mijn geheel voldiep => 2

1b larve een made; mijn geheel of grotendeels boven- of onderzijdig => 4

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve met borstpoten => 3

2b borstpoten ontbreken: Ceutorhynchus minutus

3a larve met buikpoten; oudere larven leven vrij, veroorzaken venstervraat: Plutella xylostella

3b buikpoten ontbreken; larven mineren levenslang: Phyllotreta nemorum

4a frass poederfijn, in groene wolken in uithoeken van de mijn; larve: achterspiraculum eindigt ogenschijnlijk in een punt: Scaptomyza flava

4b frass in zwarte korrels of sliertjes; achterspiraculum met drie papillen: Liriomyza xanthocera

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 9.x.2017