Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cochlearia

Cochlearia lepelblad

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a de mijn breidt zich uit vanaf een vergald deel van de hoofdnerf of bladsteel: Ceutorhynchus chalibaeus

1b geen associatie met een gal => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve een made; mijn (deels) onder- of bovenzijdig => 3

2b larve met gechitiniseerde kop; mijn voldiep => 6

3a gangmijn van begin tot eind => 4

3b mijn uiteindelijk een blaas => 5

4a gang veervormig vertakt; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

4b gang niet zo vertakt; verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

5a frass in zwarte sliertjes: Liriomyza xanthocera

5b frasskorrels poederfijn, in groene wolken, vaak pas te zien na openen van de mijn: Scaptomyza flava

6a mijn klein, rondachtig, vaak een aantal in een blad; larven met buikpoten; ze mineren maar kort, leven daarna vrij onder het blad: Plutella xylostella

6b mijn min of meer gangachtig; larven zonder buikpoten; ze mineren tot kort voor de verpopping => 7

7a larven met borstpoten: Phyllotreta nemorum

7b larven pootloos => 8

8a mijn straalt uit vanuit de bladbasis, soms de hoofdnerf: Orthochaetes insignis

8b mijn niet geassocieerd met bladbasis of hoofdnerf, vaak aan de bladrand: Ceutorhynchus minutus

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 28.iv.2020