orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
vrucht gal Cecidomyiidae Asphondylia gennadii
vrucht gal Cecidomyiidae Dasineura napi
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia nasturtii
bloem gal Cecidomyiidae Gephyraulus raphanistri
blad dons Erysiphales Erysiphe cruciferarum
blad dons Erysiphales Golovinomyces orontii
blad dons Erysiphales Leveillula taurica
blad gal Aphididae Brevicoryne brassicae
blad gal Curculionidae Ceutorhynchus chalibaeus
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza brassicae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza bryoniae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza xanthocera
blad mineerder Curculionidae Ceutorhynchus minutus
blad mineerder Drosophilidae Scaptomyza flava
blad mineerder Plutellidae Plutella xylostella
blad wrat Albuginales Albiginaceae Albugo candida
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia isiacae
stengel boorder Curculionidae Ceutorhynchus pallidactylus
wortelhals gal Curculionidae Ceutorhynchus assimilis
wortelhals gal Plasmodiophorales Plasmodiophora brassicae
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
blad dons Peronosporales Hyaloperonospora erucae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 7.xii.2017