Lepidium kruidkers

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a larve met goed herkenbare kop; mijn voldiep, transparant => 2

1b larve een made; mijn boven- of onderzijdig, groenig in tegenlicht => 5

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve met buikpoten; oudere larven leven; mijn klein => 3

2b geen buikpoten; larve mineert levenslang; mijn niet zo klein, een gang => 4

3a mijn rondachtig; oudere larven leven vrij onder het blad: Plutella xylostella

3b mijn van onbepaalde voprm; oudere larven leven tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia incertana

4a larve pootloos: Ceutorhynchus minutus

4b larve met borstpoten: Phyllotreta nemorum

5a gangmijn, die zich naar het eind toe verbreedt tot een onregelmatige blaas => 6

5b gangmijn van begin tot eind => 7

6a frass poederfijn, in groene wolken in uithoeken van de mijn: Scaptomyza flava

6b frass zwart, in korrels of sliertjes: Liriomyza xanthocera

7a gang veervormig vertakt, hoofd- en zijtakken bovenop hoofdnerf en zijnerven: Liriomyza strigata

7b verscheidene korte gangetjes vanuit de hoofdnerf: Ophiomyia beckeri

7c gang onafhankelijk van de bladnervatuur => 8

8a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

8b verpopping extern => 9

9a larve: achterspiraculum met 7-12 papillen: Liriomyza bryoniae

9b achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza brassicae

Zie ook Cardaria, dat vaak bij Lepidium wordt gevoegd.

mod 9.x.2017