Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Reseda

Reseda reseda

(For a dichotomous table for galls on Reseda by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn voldiep, zeer transparant; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn (meestal) geheel onder- en/of bovenzijdig; larve een made => 4

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn < 1 cm; larve leeft later vrij, veroorzaakt dan venstervraat: Plutella xylostella

2b mijn langer; larve blijft tot kort voor de verpopping in de mijn => 3

3a larve zonder poten; gangranden tamelijk strak: Ceutorhynchus minutus

3b larve met borstpoten; gangranden onregelmatig uitgevreten: Phyllotreta nemorum

4a blaasmijn met lobbige uitlopers; frass poederfijn, in groene wolken: Scaptomyza flava

4b gangmijn; frass zwart, korrels of sliertjes => 5

5a gang onvertakt; puparium in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in wijd uiteenliggende korrels: Chromatomyia horticola

5b mijn veervormig vertakt; hoofdas bovenop een zware nerf; larve verlaat voor de verpopping de mijn; frass in sliertjes of parelsnoertjes => 6

6a hoofdas van de mijn slank, duidelijk gangachtig: Liriomyza strigata

6b hoofdas breder, doet denken aan een langgerekte blaas: Liriomyza xanthocera

Niet opgenomen in de tabel: Apterona helicoidella; Liriomyza brassicae.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 31.v.2020