Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Geranium

Geranium ooievaarsbeek

(For a dichotomous table for galls on Geranium by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn => 2

1b gang- of blaasmijn => 3

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve in slakkenhuisvormige zak; gaatje in de mijn hoekig: Apterona helicoidella

2b larve vrij; gaatje slordig uitgescheurd: Aricia agestis

3a blaasmijn met op de plek van de ovipositie (meestal op de hoofdnerf, bovenzijdig) een bruinzwart druppeltje opgedroogd secreet: Habroloma geranii

3b niet zo’n druppeltje => 4

4a mijn onderzijdig en/of bovenzijdig; larve een made => 5

4b mijn voldiep; larve met een duidelijke kop => 6

5a veervormig vertakte gangmijn, vertakkingen bovenop de bladnervatuur; vraatlijnen niet of nauwelijks zichtbaar: Liriomyza strigata

5b mijn onregelmatig-gangachtig, zonder associatie met de bladnervatuur; primaire en secundaire vraatlijnen duidelijk: Agromyza nigrescens

5c mijn niet als een van deze twee: onbekende agromyzide

6a gangmijn, die begint bij een bol, glimmend eischaaltje: Stigmella aurella

6b geen eischaaltje zichtbaar bij het begin van de mijn => 7

7a larve pootloos: Orthochaetes insignis

7blarve met borstpoten => 8

8a larve beenkleurig, met een zwart vlekje ventraal op de thorax-segementen (de larve ligt ruggelings in de mijn); de larve mineert levenslang => 9

8b larve grijs; oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren => 10

9a imago: antenne met 12-14 leedjes; laaglandsoort, levend op verscheidene Geranium-soorten: Fenella minuta

9b imago: antenne met 14-16 leedjes; boreoalpiene soort, met zekerheid alleen bekend van G. sylvaticum: Fenella monilicornis

10a mijn klein => 11

10b mijn niet opvalend klein => 12

11a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

11b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

12a mijn vrijwel vlak; soort van centraal een zuidelijk Europa: Cnephasia ecullyana

12b mijn sterk opgebold doordat er veel spinsel in is afgezet; soort van Zuidoost Europa: Cnephasia lineata

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 8.xii.2019