Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tilia

Tilia linde

(For a dichotomous table for galls on Tilia by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a blaasmijn, waaruit tenslotte een plm. ronde uitsnede wordt gemaakt die nauwelijks kleiner is dan de mijn zelf => 2

1b onderzijdige vouwmijn => 3

1c blaasmijn (geen uitsnede) => 4

1d gangmijn => 6

1e vlekmijn => 8

1f gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve met op elk thoraxsegement een zwarte dorsale plaat: Incurvaria koerneriella of pectinea

2b larve met alleen op het pronotum een zwarte plaat; meso- en metanotum met een klein donker vlekje: Incurvaria masculella

3a frass in een duidelijke klomp in een hoek van de mijn: Phyllonorycter issikii

3b frass verstrooid in de mijn: Phyllonorycter messaniella

4a op de plek van de ovipositie (meestal de bladtop) een glimmend-zwart secreetdruppeltje: Trachys minutus

4b niet zo’n druppeltje => 5

5a mijnen in mei, vooral in boomkruinen; mijn vlak, aan de rand niet opgerold; zelden meer dan één mijn in een blad; frasskorrels 0.5 mm lang: Parna apicalis

5b mijnen in juni-juli, vooral op wortelopslag; mijn ietwat opgeblazen, aan de rand ingerold; vaak meer dan één mijn in een blad; frasskorrels tot 2 mm lang: Parna tenella

6a mijn een gekronkelde gang van ca 2 cm; de larve blijft tot onmiddellijk voor de verpopping in de mijn: Stigmella tiliae

6b mijn < 1 cm; oudere larve leeft vrij => 7

7a mijn aan de bladrand (meestal in de bladtop): Roeslerstammia erxlebella

7b haakvormig mijntje in een nerfoksel: Bucculatrix thoracella

8a lapjeszak: Coleophora violacea

8b buisvormige bladzak: Coleophora siccifolia

8c pistoolzak: Coleophora anatipenella

Niet in de tabel opgenomen: Bucculatrix albedinella; Coleophora ahenella.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 21.ii.2020