Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pistacia

Pistacia mastiekboom, terpentijnboom

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a voldiepe gangmijn, eventueel eindigend in een blaas => 2

1b epidermale gang, of min of meer samengetrokken blaasmijn of vouwmijn => 6

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a gang sterk gekronkeld in het begin, blaasvormig op het eind; alleen op P terebinthus: Ectoedemia terebinthivora

2b gang aan begin niet sterk gekronkeld, niet zo sterk verbreed => 3

3a gang zich geleidelijk, en vrij weinig, verbredend; begindeel niet opvallend smal => 4

3b eerst helft van de mijn draaddun, pas daarna breder wordend; larve geel => 5

4a larve geel; frass vult niet bijna de hele gang; in het oostelijk Middellandse Zee-gebied op P. terebinthus: Acalyptris pistaciae

4b larve groen; frass vult bijna de hele gang; soort wijder verspreid, en niet uitsluitend op deze plant: Simplimorpha promissa

5a soort van het westelijke Middelandse Zee-gebied; op P. lentiscus: Acalyptris minimella

5b soort van het oostelijke Middelandse Zee-gebied; op P. lentiscus en terebinthus: Acalyptris pistaciae

6a onderzijdige, zeer doorzichtige vouwmijn met duideljke epidermisplooien; larve blijft tot kort voor de verpopping in de mijn: Cupedia cupediella

6b mijn onder- of bovenzijdig, ondoorzichtig, nauwelijks samengetrokken; oudere larve in een opgerold blad: Caloptilia coruscans

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017