orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend onzeker Tenthredinidae Macrophya rufipes
stengel schildje Pseudococcidae Planococcus ficus
wortel schildje Eriococcidae Acanthococcus cingulatus
stengel schildje Diaspididae Targionia vitis
blad verborgen Tortricidae Clepsis spectrana
blad verborgen Tortricidae Ditula angustiorana
blad verborgen Tortricidae Argyrotaenia ljungiana
blad verborgen Tortricidae Archips podana
blad verborgen Tortricidae Archips rosana
vrucht boorder Tortricidae Lobesia botrana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
blad verborgen Tortricidae Sparganothis pilleriana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen Tortricidae Cacoecimorpha pronubana
vrucht boorder Tortricidae Eupoecilia ambiguella
blad vrijlevend Tenuipalpidae Tenuipalpus granati
bladknop vrijlevend Eriophyidae Eriophyes vitigineusgemmae
blad gal larve belangrijkste Rhynchitidae Byctiscus betulae
blad schildje Aleyrodidae Aleurodicus dispersus
blad schildje Aleyrodidae Aleurocanthus spiniferus
blad schildje Diaspididae Aspidiotus nerii
stengel schildje Diaspididae Diaspidiotus uvae
stengel schildje Diaspididae Lepidosaphes ulmi
wortel gal Aphididae Aploneura ampelina
blad vrijlevend Aphididae Aphis illinoisensis
blad vrijlevend Tenuipalpidae Cenopalpus pulcher
blad vrijlevend Aphididae Aphis spiraecola
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
wortel vrijlevend zomergeneratie onzeker Aphididae Prociphilus oleae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia viticola
blad dons Erysiphales Erysiphe necator
blad dons Erysiphales Phyllactinia ampelopsidis
blad dons Peronosporales Plasmopara viticola
blad gal Cecidomyiidae Vitisiella oenephila
blad gal Eriophyidae Calepitrimerus vitis
blad gal Eriophyidae Colomerus vitis
blad gal Phylloxeridae Viteus vitifoliae
blad mineerder Gracillariidae Phyllocnistis vitegenella
blad mineerder Heliozelidae Antispila oinophylla
blad mineerder Heliozelidae Holocacista rivillei
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
stengel gal Diaspididae Chionaspis salicis
wortel gal Longidoridae Paralongidorus maximus
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne incognita
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne javanica
wortel gal Plasmodiophorales Sorosphaera viticola
predator Cecidomyiidae Arthrocnodax vitis
predator Cecidomyiidae Lestodiplosis parricida
stengel schildje Pseudococcidae Phenacoccus aceris
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni
stengel schildje Coccidae Pulvinaria vitis

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 23.iii.2020