orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Nasonovia ribisnigri
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
blad minerder>boorder Apionidae Aizobius sedi
blad dons Erysiphales Golovinomyces orontii
blad mineerder Syrphidae Cheilosia caerulescens
blad mineerder Tortricidae Cnephasia longana
blad wrat aecia Pucciniales Endophyllum sempervivi
bloem vrijlevend Aphididae Aphis sedi

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 28.iii.2018