Alisma waterweegbree

Dichotome tabel voor bladmineerders

In de stengeldelen van de plant onder water worden gangen gemaakt door larven van Chironomidae (dansmuggen). Deze zijn niet in de tabel opgenomen; zie evt. Hering (1957a).

1a brede gang, overgaand in een blaas; mijn voldiep, doorzichtig; larve met gechitiniseerde kop: Bagous alismatis

1b gang van begin tot einde (eventueel wel een secundaire blaas), aanvankelijk onderzijdig, later bovenzijdig; larve een made: Liriomyza bryoniae

1c en of meer korte gangetjes die vanuit de bladsteel de bladschijf binnenkomen: Hydrellia albiceps, concolor, flavicornis, mutata, viridescens

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 19.iv.2019