Sagittaria waterweegbree

Dichotome tabel voor bladmineerders

In de stengeldelen van de plant onder water worden gangen gemaakt door larven van Chironomidae (dansmuggen). Deze zijn niet in de tabel opgenomen; zie evt. Hering (1957a).

1amijn voldiep, doorzichtig, lichtbruin, later roodbruin; brede gang, overgaand in een blaas: Bagous
alismatis

1b gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 15.vi.2019