Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

genus Asparagus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
wortel overtrek Nectriaceae Fusarium verticilloides
wortel overtrek Ceratocystidaceae Berkeleyomyces basicola
wortel overtrek Helicobasidiaceae Helicobasidium purpureum
wortel overtrek Ceratobasidiaceae Rhizoctonia solani
stengel dons Nectriaceae Fusarium culmorum
stengel dons Nectriaceae Fusarium oxysporum
systemisch overtrek Pythiaceae Globisporangium debaryanum
systemisch wrat Sclerotiniaceae Sclerotinia sclerotiorum
systemisch dons Sclerotiniaceae Botrytis cinerea
blad wrat aecia Pucciniales Aecidium asparagacearum
stengel bladvlek Mycosphaerellaceae Cercospora asparagi
bloem vrijlevend Miridae Closterotomus trivialis
blad vrijlevend imago Curculionidae Philopedon plagiatum
vrucht boorder Erebidae Metachrostis velox
stengel schildje Pseudococcidae Paracoccus burnerae
schildje Diaspididae Hemiberlesia lataniae
blad schildje Diaspididae Aspidiotus nerii
blad vrijlevend Erebidae Zebeeba falsalis
wortelhals vrijlevend Noctuidae Euxoa aquilina
blad schildje Coccidae Saissetia coffeae
stengel schildje Pseudococcidae Pseudococcus longispinus
blad vrijlevend Noctuidae Anarta trifolii
blad vrijlevend Noctuidae Aporophyla nigra
blad vrijlevend Noctuidae Xylena vetusta
blad vrijlevend Sphingidae Hippotion celerio
blad vrijlevend Noctuidae Spodoptera exigua
blad vrijlevend Geometridae Crocallis boisduvaliaria
blad vrijlevend Ricaniidae Ricania speculum
blad vrijlevend Issidae Bubastia obsoleta
blad vrijlevend Tetranychidae Schizotetranychus asparagi
blad vrijlevend Tetranychidae Bryobia vasiljevi
onbekend onbekend Chrysomelidae Crioceris bicruciata
blad vrijlevend Chrysomelidae Crioceris duodecimpunctata
blad vrijlevend Chrysomelidae Crioceris quatuordecimpunctata
blad vrijlevend Chrysomelidae Crioceris quinquepunctata
blad vrijlevend Chrysomelidae Crioceris asparagi
blad vrijlevend Chrysomelidae Crioceris macilenta
blad vrijlevend Chrysomelidae Crioceris paracenthesis
stengel boorder Anthomyiidae Delia platura
wortel boorder Cossidae Parahypopta caestrum
stengel boorder Tortricidae Phtheochroa pulvillana
stengel gal Cecidomyiidae Dasineura minardii
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
blad schildje Diaspididae Aspidiotus nerii
stengel schildje Diaspididae Duplachionaspis berlesii
blad vrijlevend Aphididae Aphis spiraecola
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
blad vrijlevend Aphididae Sitobion avenae
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia florum
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura asparagi
blad gal Cecidomyiidae Dasineura turionum
blad mineerder Agromyzidae Ptochomyza asparagi
blad mineerder Agromyzidae Ptochomyza asparagivora
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
stengel boorder Agromyzidae Hexomyza simplex
stengel gal Tephritidae Plioreocepta poeciloptera
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia asparagi
stengel wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia asparagi
stengel heksenbezem Aphididae Brachycorynella asparagi
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum solani
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 10.xii.2022