Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Epipactis

Epipactis wespenorchis

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a grote blaasmijn: Americina vittata

1b vertakte gangmijn: Chyliza vittata

1c gallen e.d. => Tabellen voor alle parasieten per soort

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017