Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Juncus

Juncus rus

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a op de ovipositieplek een glimmend, ovaal, zwartbruin druppeltje verdroogd secreet => 2

1b niet zo’n druppeltje => 3

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a de gewoonste soort die het verst noordelijk voorkomt; op allerlei Juncus-soorten-soorten: Aphanisticus emarginatus

2b Midellandse Zee-gebied, op Juncus subulatus: Aphanisticus angustatus

2c Midellandse Zee-gebied, op Juncus acutus: Aphanisticus distinctus

2d Midellandse Zee-gebied, misschien op Juncus acutus: Aphanisticus pygmaeus

3a larve met gechitiniseerde kop en poten => 4

3b larve een made => 7

4a larve: oog bestaat uit één facetje (bladwesplarve): Eutomostethus luteiventris

4b oog bestaat uit verscheidene facetten (rups) => 5

5a larve uitzonderlijk slank: Ochsenheimeria bubalella

5b larve normaal geproportioneerd => 6

6a larve met bruine kop; frass in een donkere massa in het midden van de mijn: Elachista scirpi

6b larve met zwarte kop; frass geconcentreerd in het onderste deel van de mijn, aanvankelijk lichtgroen, later grijs: Elachista utonella

7a zeer fijn gangetje spiraliserend rond de basis van het blad: Hydrellia nigricans

7b vrij brede, onregelmatige, gang die in de lengterichting van het blad loopt => 8

8a larve met 8 paar spiracula en met dwarse, met haakjes beklede, ribbels op het lichaam: Thrypticus bellus

8b larve met alleen voor- en achteraan een paar spiracula, en zonder dwarsribbels => 9

9a puparium in de mijn; Juncus effusus: Cerodontha luctuosa

9b verpopping buiten de mijn; Juncus gerardi: Metopomyza junci

Niet in de tabel opgenomen: Elachista carinisella.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017