pijlriet, spaans riet

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend Eriophyidae Aceria arundinis
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
stengel vrijlevend Aclerdidae Aclerda berlesii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Rhopalosiphum padi
blad vrijlevend Aphididae Rhopalosiphum maidis
blad vrijlevend Aphididae Melanaphis donacis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
blad vrijlevend Aphididae Takecallis arundicolens
blad vrijlevend Aphididae Takecallis arundinariae
blad gal Cecidomyiidae Lasioptera donacis
blad mineerder Agromyzidae Agromyza graminicola
blad mineerder Agromyzidae Cerodontha denticornis
blad mineerder Agromyzidae Cerodontha phragmitophila
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia magnusiana
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia phragmitis
blad vrijlevend zomergeneratie belangrijkste Aphididae Hyalopterus pruni
stengel gal Eurytomidae Tetramesa romana
blad vrijlevend Aphididae Sipha maydis

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 28.ix.2019