Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Saccharum

Saccharum

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a larve boort in de jonge scheuten; misschien ook een mineerder: Ephysteris promptella

1a de larve tunnelt in de hoofdnerf van het blad: Cosmopterix pararufella

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 10.i.2024