Brachiaria

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vaak grote blaasmijn in de bladtop, vaak met verscheide larven (maden): Pseudonapomyza spinosa

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 9.x.2017