Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phalaris

Phalaris kanariegras

Incl. Phalaroides.

(For a dichotomous table for galls on Phalaris by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a larve met gechitiniseerde kop; in smalle ganggedeelten ligt de frass in een min of meer smalle centrale lijn => 2

1b larve een made; in smalle ganggedeelten ligt de frass in twee rijen => 3

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

3a larve: mandibel met 1 tand: Hydrellia griseola

3b mandibel met teminste 2 tanden => 4

4a mijn begint met een (meestal bovenzijdige) gang in de bladschijf, daalt dan af aan de binnenzijde van de bladschede; daar ook het purparium: Cerodontha denticornis

4b mijn geheel in de bladschijf => 5

5a verpopping binnen de mijn => 6

5b verpopping buiten de mijn => 10

6a puparium oranjebruin: Chromatomyia nigra

6b puparium metalliek zwart => 7

7a puparium in de mijn verankerd met een spinseldraad => 8

7b puparium zonder spinseldraad, met frass in de mijn geplakt => 9

8a larve: de zwarte wratten aan de buitenzijde van de achterspiracula klein, zonder ‘wortel’: Cerodontha incisa

8b deze wratten groot, met een diepe ‘wortel’: Cerodontha pygmaea

9a larve: achterspiracula elkaar rakend: Agromyza albipennis

9b achterspiracula duidelijk van elkaar gescheiden: Cerodontha phalaridis

10a larve heldergeel => 11

10b larve wit tot barnsteenkleurig => 12

11a larve: voorspiraculum met ca. 6 papillen; papillen van de achterspiracula eenvoudig: Liriomyza flaveola

11b voorspiraculum met ca. 15 papillen; papillen van de achterspiracula met sterk gekronkelde openingen: Cerodontha phalaridis

12a larve en puparium met op elk segment een dwarsrij stekelvormige papillen, die ongeveer even lang zijn als het segment breed is: Pseudonapomyza atra

12b niet zulke stekels => 13 *

13a larve: de beide achterspiracula raken elkaar: Agromyza albipennis

13b achterspiracula gescheiden door minstens driemaal hun diameter => 14

14a larve: mandibel met 3 tanden; 8e achterlijfssegment bovenaan over de hele breedte met fijne stekeltjes bezet: Agromyza nigrociliata

14b mandibel met 2 tanden; 8e achterlijfssegment bovenaan alleen vooraan en achteraan met fijne stekeltjes bezet: Agromyza nigrella / A. mobilis

* Zie ook de tabel voor gras-bewonende Agromyza-larven.

Niet opgenomen in de tabel: Cerodontha zoerneri; Chromatomyia fuscula; Cnephasia incertana; Cosmopterix orichalcea.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 18.iv.2020