Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Hordeum

Hordeum gerst

(For a dichotomous table for galls on Hordeum by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a larve mineert vanuit een transportabele, slakkenhuisvormige zak en maakt een vlekmijn: Apterona helicinella

1b de larve mineert van binnen uit => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve met borstpoten een een gechitiniseerde kop => 3

2b larve een pootloze en ogenschijnlijk koploze made => 4

3a grote blaasmijn; larve mineert zijn hele leven in het blad; oostelijk Middellandse Zee-gebied: Syringopais temperatella

3b mijn niet beschreven, waarschijnlijk een klein gangetje dat afdaalt naar de bladbasis; oudere larven leven als stengelboorder; geheel Europa: Ochsenheimeria taurella & urella

4a larve: mandibel met 1 tand; aan begin van de mijn (vaak in de bladschede!) aan de buitenzijde een eischaaltje: Hydrellia griseola

4b mandibel met 2 of meer tanden, geen eischaaltje zichtbaar => 5

5a larve: kopskelet met drie naar achteren wijzende armen; verpopping buiten de mijn => 6 *

5b kopskelet met twee naar achteren wijzende armen; verpopping binnen of buiten de mijn => 13

6a larve: achterspiraculum met 3 papillen die verlengd zijn, en sikkelvormig => 7

6b achterspiracula niet zo afwijkend => 8

7a larve: voorspiraculum met 8 papillen: A. luteitarsis

7b voorspiraculum met 11-14 papillen: A. intermittens

8a larve: ventraal, achter de mandibels een een plek met bestekelde wratjes =>9

8b niet zo’n veldje: : A. megalopsis

9a larve: mandibel met 4 tanden: Agromya albipennis

9b mandibel met 3 tanden (achterste duidelijk kleiner dan de voorste twee) => 10

9c mandibel met 2 tanden => 11

10a larve: bovenzijde van het 8e abdominale segment over de hele breedte met fijne stekeltjes bezet; puparium oranje: Agromyza nigrociliata

10b bovenzijde van het 8e abdominale segment alleen aan voor- en chterzijde met fijne stekeltjes bezet; puparium zwart: Agromyza ambigua

11a larve solitair; lichaam aan achterzijde ca. recht afgesneden: Agromyza rondensis

11b larve gregair; lichaam aan achterzijde schuin afgesneden => 12

12a larven in juni en augustus (2 generaties): Agromyza mobilis

12b larven in juli (1 generatie): Agromyza nigrella

13a verpopping buiten de mijn => 14

13b verpopping in de mijn => 17

14a larve en puparium bezet met dwarsrijen lange, stekelachtige papillen => 15

14b larve en puparium zonder zulke stekels => 16

15a larve: voorspiraculum met 5, achterspiraculum met 3-5 papillen: Pseudonapomyza spinosa

15b voorspiraculum met 7-8, achterspiraculum met 7 papillen: Pseudonapomyza atra

16a larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza flaveola & trifolii

16b achterspiraculum met 9 papillen: Liriomyza graminivora

16c de larve van Liriomyza orbona is niet bekend

17a puparium: voor- of achterspiracula prikken door de epidermis naar buiten => 18

17b puparium zonder verbinding met de buitenwereld => 21

18a larve en puparium met sterk verlengde achterspiracula (“Dracula-tanden”) die in het bladparenchym verankerd zijn: Chromatomyia milii

18b achterspiracula normaal => 19

19a puparium glanzend zwart; achterspiracula prikken naar buiten: Cerodontha muscina

19b puparium oranjebruin; voorspiracula prikken naar buiten => 20

20a puparium eenkleurig oranjebruin; voorspiraculum onduidelijk gegaffeld: Chromatomyia nigra

20b puparium geel tot oranjebruin, met aan buikzijde een donkere lengteband; voorspiraculum knopvormig: Chromatomyia fuscula

21a larve: achterspiraculum met 11-16 papillen; puparium in de bladschede: Cerodontha denticornis

21b achterspiraculum met maximaal 6 papillen; puparium in de bladschijf => 22

22a larve: naar achter wijzende armen van het kopskelet transparant; puparia met spinseldraden in de mijn bevestigd => 23

22b naar achter wijzende armen van het kopskelet grotendeels zwart; puparia los in de mijn => 24

23a larve: de zwarte wratten aan weerszijden an het achterspiraculum klein, zonder “wortel”: Cerodontha incisa

23b de zwarte wratten aan weerszijden van het achterspiraculum groot, met een diepe “wortel”: Cerodontha pygmaea

24a puparium: achterspiracula vormen van boven gezien een V: Cerodontha lateralis

24b achterspiracula vormen van boven gezien een U: Cerodontha superciliosa

* Zie ook de tabel voor gras-bewonende Agromyza-larven.

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora perplexella.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 17.vi.2020