Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Typha

Typha lisdodde

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a larve mineert in het najaar in de bladschede: Limnaecia phragmitella

1b larve mineert, eerder in het seizoen, in de bladeren => 2

1c gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve: anale plaat met verdikte randen, eindigend in twee uiteenwijkende tanden: Orthotelia sparganella

2b anale plaat zonder verdikte randen, ongetand => 3

3a larve: alle lichaamssegmenten dorsaal met twee achter elkaar gelegen grijsbruine plaatjes: Calamotropha paludella

3b afgezien van thoracale en anale plaat geen dorsale plaatjes => 4

4a larve geelbruin; geen pinacula zichtbaar: Nonagria typhae

4b larve groenig; pinacula klein, maar zichtbaar als fijne zwarte puntjes => 5

5a larve: lichaam grijsgroen met drie vage maar heldergroene lengtelijnen: Globia sparganii

5b lichaam grijsgroen met één smalle blauwgroene dorsale lengtelijn: Globia algae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017