Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Typha

Typha lisdodde

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a larve mineert in het najaar in de bladschede: Limnaecia phragmitella

1b larve mineert, eerder in het seizoen, in de bladeren => 2

1c gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a10-30 gele larven bijeen in de mijn: Arthrostenus spadiceus.

2b larven solitair => 3

3a larve: anale plaat met verdikte randen, eindigend in twee uiteenwijkende tanden: Orthotelia sparganella

3b anale plaat zonder verdikte randen, ongetand => 4

4a larve: alle lichaamssegmenten dorsaal met twee achter elkaar gelegen grijsbruine plaatjes: Calamotropha paludella

4b afgezien van thoracale en anale plaat geen dorsale plaatjes => 5

5a larve geelbruin; geen pinacula zichtbaar: Nonagria typhae

5b larve groenig; pinacula klein, maar zichtbaar als fijne zwarte puntjes => 6

6a larve: lichaam grijsgroen met drie vage maar heldergroene lengtelijnen: Globia sparganii

6b lichaam grijsgroen met één smalle blauwgroene dorsale lengtelijn: Globia algae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 1.v.2024