Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

genus Tulipa

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
wortel overtrek Peronosporaceae Phytophthora cryptogea
wortel overtrek Peronosporaceae Phytophthora erythroseptica
blad overtrek Pythiaceae Globisporangium ultimum
wortel overtrek Xylariaceae Dematophora necatrix
systemisch dons Sclerotiniaceae Botrytis cinerea
stengel dons Nectriaceae Fusarium oxysporum
wortel overtrek Helicobasidiaceae Helicobasidium purpureum
wortel overtrek Ceratobasidiaceae Rhizoctonia solani
stengel wrat Typhulaceae Sclerotium delphinii
systemisch dons Sclerotiniaceae Botrytis tulipae
systemisch dons Typhulaceae Sclerotium perniciosum
wortel dons Typhulaceae Sclerotium tuliparum
wortel wrat Sclerotiniaceae Sclerotinia bulborum
blad wrat telia Pucciniales Puccinia liliacearum
blad vrijlevend Noctuidae Noctua comes
wortel boorder Brachyceridae Brachycerus plicatus
wortel boorder Brachyceridae Brachycerus muricatus
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
blad wrat Chytridiales Synchytrium laetum
blad wrat telia Pucciniales Puccinia prostii
blad wrat telia Pucciniales Puccinia tulipae
blad wrat Ustilaginales Vankya heufleri
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Rhopalosiphoninus staphyleae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
blad vrijlevend Eriophyidae Aceria tulipae
wortel boorder Anguinidae Ditylenchus destructor
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
wortel vrijlevend Aphididae Dysaphis tulipae
blad vrijlevend Aphididae Myzus cymbalariae
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum solani
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum circumflexum
wortel vrijlevend Aphididae Rhopalosiphoninus latysiphon
blad vrijlevend Aphididae Myzus ascalonicus
stengel vrijlevend zelden Aphididae Illinoia azaleae
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Rhopalosiphoninus staphyleae tulipaellus

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 8.xii.2022