orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad mineerder jonge larve Tortricidae Archips oporana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Archips oporana
bloem verborgen Thripidae Frankliniella intonsa
blad verborgen Tortricidae Ditula angustiorana
blad verborgen Tortricidae Cacoecimorpha pronubana
blad vrijlevend Phytoptidae Trisetacus cupressi
stengel vrijlevend Eriophyidae Calepitrimerus occithujae
blad schildje Diaspididae Lineaspis striata
blad schildje Diaspididae Aonidia mediterranea
stengel schildje Pseudococcidae Planococcus vovae
blad schildje Coccidae Coccus hesperidum
blad schildje Diaspididae Lepidosaphes juniperi
blad schildje Diaspididae Carulaspis minima
blad schildje Diaspididae Carulaspis juniperi
blad bladvlek Gelechiidae Gelechia senticetella
stengel boorder Sesiidae Synanthedon spuleri
blad bladvlek Xylariales Pestalotiopsis funerea
blad gal Phytoptidae Trisetacus thujae
blad mineerder Yponomeutidae Argyresthia cupressella
blad mineerder Yponomeutidae Argyresthia thuiella
blad mineerder Yponomeutidae Argyresthia trifasciata
blad vrijlevend Aphididae Cinara juniperi
blad vrijlevend Eriophyidae Epitrimerus insons
stengel vrijlevend belangrijkste Aphididae Cinara cupressi
stengel vrijlevend Aphididae Cinara tujafiina
stengel schildje belangrijkste Coccidae Parthenolecanium fletcheri
blad vrijlevend Aphididae Illinoia morrisoni
stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 8.xii.2019