Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Abies

fir

(For a dichotomous table for galls on Abies by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a gemineerd naalden niet verbonden door spinsel => 2

1b gemineerde naalden verbonden door, of samengesponnen in, spinsel => 4

1c gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a slechts één naald wordt gemineerd => 3

2b verscheidene naalden worden gemineerd; mijn meestal in de bovenste helft van de naald: Argyresthia fundella

3a larve boort van de top van de naald naar de basis, dringt vandaar de twijg binnen en leeft dan verder als boorder: Zeiraphera ratzeburgiana

3b larve mineert een naald gedeeltelijk uit en gebruikt dit deel om er een zak van te maken waarin de larve vervolgens vrij leeft: Nemophora associatella

4a larven mineren alleen jong (in zomer en najaar) => 5

4b larven mineren ook als ze ouder zijn (ook na de overwintering) => 9

5a larve met lichtbruine kop: Cymolomia hartigiana

5b larve met donkerbruine of zwarte kop => 6

6a beharing van de larve opvallend lang: Batrachedra pinicolella

6b beharing normaal, kort => 7

7a larve: pinacula niet anders gekleurd dan de rest van het lichaam => 8

7b pinacula donkerbruin, lichaam donkergroen: Archips oporana

8a larve: lichaam heldergroen, als jonge naalden: Dichelia histrionana

8b lichaam groenig-bleek: Epinotia pygmaeana

9a larve: haakjes van de buikpoten alle van gelijke lengte => 10

9b haakjes van verschillende lengte: Epinotia subsequana

10a larve: prothoracale plaat midden-achter met een donkere vlek; lichaam gelig groen: Epinotia pusillana

10b prothoracale plaat zonder donkere vlek; lichaam heldergroen: Epinotia fraternana

Niet opgenomenin de tabel: Aphelia viburniana; Argyrotaenia ljungiana; Cedestis subfasciella (voorkomen op deze waardplant dient nader te worden bevestigd); Chionodes electella; Ditula angustiorana; Exoteleia dodecella; Ocnerostoma friesei; Pseudohermenias abietana. Zie ook Patocka (1960a).

Abies

(For a dichotomous table for galls on Abies by Hans Roskam click here)

Dichotomous table for leafminers

1a mined leaves not connected by spinning => 2

1b mined leaves connected by, or spun in, silk => 4

1c galls, etc. => Tables for all parasites per species

2a only one leaf is mined => 3

2b several leaves are mined; mine mostly in the upper half of a leaf: Argyresthia fundella

3a larva bores from the top down to the base, then penetrates the twig and continues living as a borer: Zeiraphera ratzeburgiana

3b larva partly mines a leaf, then uses this part as a case in which it lives freely: Nemophora associatella

4a larvae mine only when young (summer and autumn) => 5

4b larvae continue as miners after hibernation => 9

5a larva: head light brown: Cymolomia hartigiana

5b head dark brown or black => 6

6a larva with remarkably long setae: Batrachedra pinicolella

6b setae of normal length, rather short => 7

7a larva: pinacula concolorous with the rest of tne => 8

7b pinacula dark brown, dark green: Archips oporana

8a larva: bright green, like the young leaves: Dichelia histrionana

8b pale greenish: Epinotia pygmaeana

9a larva: all crochets of prolegs of equal length => 10

9b crochets differ in length: Epinotia subsequana

10a larva: rear margin of prothoracic plate with a dark median spot; yellowish green: Epinotia pusillana

10b prothoracic plate unmarked; bright green: Epinotia fraternana

Not included in the key: Aphelia viburniana; Argyrotaenia ljungiana; Cedestis subfasciella (occurrence on this host needs confirmation); Chionodes electella; Ditula angustiorana; Exoteleia dodecella; Ocnerostoma friesei; Pseudohermenias abietana. See also Patocka (1960a).

Tables for all parasites per species

Last modified 13.v.2020