kaukasische zilverspar

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
stengel schildje Margarodidae Marchalina hellenica
bloem boorder Pyralidae Dioryctria abietella
blad verborgen Tortricidae Argyrotaenia ljungiana
blad vrijlevend Phytoptidae Nalepella shevtchenkoi
blad vrijlevend Phytoptidae Nalepella ednae
blad schildje Diaspididae Dynaspidiotus abietis
blad schildle Pseudococcidae Phenacoccus piceae
bloem boorder Cecidomyiidae Resseliella piceae
blad gal Aphididae Mindarus abietinus
blad gal zomergeneratie Aphididae Dreyfusia nordmannianae
blad mineerder Tortricidae Epinotia fraternana
blad mineerder Yponomeutidae Argyresthia fundella
blad wrat aecia Pucciniales Melampsora abietis-caprearum
blad wrat aecia Pucciniales Melampsorella caryophyllacearum
blad wrat aecia Pucciniales Milesina dieteliana
blad wrat aecia Pucciniales Milesina kriegeriana
blad wrat aecia Pucciniales Milesina scolopendrii
blad wrat aecia Pucciniales Milesina vogesiaca
blad wrat aecia Pucciniales Pucciniastrum epilobii
blad wrat aecia Pucciniales Pucciniastrum goeppertianum
blad vrijlevend zomergeneratie Adelgidae Aphrastasia pectinatae
stengel gal Aphididae Dreyfusia piceae
stengel gal zomergeneratie onzeker Aphididae Dreyfusia merkeri
stengel gal zomergeneratie Aphididae Dreyfusia prelli
stengel vrijlevend zelden Aphididae Elatobium abietinum
stengel vrijlevend Aphididae Cinara confinis
stengel vrijlevend Aphididae Cinara pectinatae
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Prociphilus fraxini

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 22.ii.2020