Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Plaagsoorten

Plaagsoorten

Onder natuurlijke omstandigheden hebben mineerders meestal nauwelijks enig effect op hun waardplanten. Maar wanneer planten in cultuur worden genomen, en groeien onder onnatuurlijke omstandigheden, vaak ook in monocultures, kunnen mineerders in zulke aantallen op gaan treden dat er wel degelijk sprake is van schade.

Cameraria infestation

Cameraria ohridella op paardenkastanje

cosmetisch

Soms is de schade alleen cosmetisch; dan treedt al schade op wanneer het insect nog maar weinig talrijk is. Een paar mijnen van de hulstmineervlieg maken een kersttak onverkoopbaar hoewel hij niets mankeert; soortelijke problemen bestaan ook bij veel sierbloemen, en soms zelfs bladgroenten. Ook de voedingsprikjes van Agromyzidae kunnen het smetteloze aspect dat consumenten eisen en verwachten danig teniet doen.

8775

Phytomyza ilicis op hulst

ernstige schade

Maar niet alle schade is zo betrekkelijk. De zojuist genoemde voedingsprikken kunnen zo talrijk zijn dat bladeren verdorren; bovendien vergroten ze sterk de kans op schimmelinfecties (Chandler & Thomas, 1991a). Hun aantal klan enorm zijn: een wijfje van Agromyza frontella, die in de Verenigde Staten een plaag vormt op luzerne, maakt gemiddeld 3769 prikjes (Venette e.a., 2007a). In monocultures kunnen mineerders zulke aantallen bereiken dat er vijwel elk blad aangetast is, vaak door verscheidene mijnen, en dan verliest de plant zoveel fotosynthese-oppervlak dat groei en vruchtzetting tot stilstand komen.

Tenminste even ernstig is de schade die door Phyllocnistis citrella wordt aangericht in de citrus-cultuur; een enkele maal vindt een aangetast blad zijn weg tot de Nederlandse groentewinkel.

Phyllocnistis citrella on tangerine

Phyllocnistis citrella op mandarijn

kasteelten

Grote problemen met mineerders treden vooral op in kassen. In de laatste decennia zijn een aantal tropische Liriomyza-soorten (Agromyzide) onopzettelijk geïmporteerd (Darvas & Papp, 2000a; de Goffau, 1991a; Minkenberg & van Lenteren, 1986a; Spencer, 1973b). Deze soorten treden op een groot aantal gewassen op. In deze site is geprobeerd om ze te versleutelen bij twee belangrijke teelten, chrysanth en tomaat.

boorders

Het onderscheid tussen mineerders en boorders is niet altijd gemakkelijk te maken, en ‘mineerders’ in dit grensgebied kunnen, als ze optreden in voedingsgewassen flinke schade veroorzaken, zoals Phytomyza gymnostoma in de uienteelt, N. carotae op peen of Ophiomyia pinguis op witlof.

18/07/2010

Laatste bewerking 1.viii.2017