juli 2019

Belangrijk nieuw boek

Julia Kruse, 2019a. Faszinierende Pflanzenpilze: erkennen und bestimmen. Quelle & Meyer, pp 528, ca. € 40.
Bespreekt honderden soorten parasitaire schimmels aan de hand van foto’s van de aantastingsbeelden, gerangschikt per plantensoort.

nieuwe foto’s

Aceria opulifolii; Callipterinella tuberculata; Calophya rhois; Coleophora striatipennella; Erysiphe knautiae; Forda formicaria; Hyaloperonospora rorippae-islandicae, sisymbrii-loeselii; Microbotryum saponariae; Myzus cerasi; Pegomya meridiana; Periclista lineolata; Phragmidium violaceum; Pseudoclavellaria amerinae; Pseudodineura fuscula; Spurgia cf euphorbiae; Thecaphora saponariae.