Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Acalitus brevitarsus

Acalitus brevitarsus (Fockeu, 1890)

elzenviltmijt

op Alnus

Acalitus brevitarsus galls

Alnus glutinosa, Nieuwendam

Acalitus brevitarsus gall

detail, bovenzijde

onderzijde

Acalitus brevitarsus: galls on Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, Hongarije, Kimle © László Érsek

Acalitus brevitarsus: galls on Alnus glutinosa

onderzijde; foto midden mei

Acalitus brevitarsus: galls on Alnus glutinosa

beeld in midden juli

Acalitus brevitarsus: galls on Alnus glutinosa

onderzijde; het erineum begint te verdrogen

Acalitus brevitarsus: galls on Alnus glutinosa

ongewoon zwaar aangetast bLaf

Acalitus brevitarsus: mites

de mijten zijn nog juist zichtbaar

Acalitus brevitarsus erineum

Alnus glutinosa, Wellerlooi

Acalitus brevitarsus: erinea on Alnus cordata

Alnus cordata, Naarderbos: oudere erinea zien er op deze waardplant ongewoon dieprood uit, en doen denkenb aan een roest-aantasting.

Acalitus brevitarsus on Alnus cordata: detail of erineum

Alnus cordata, Nieuwendam: detail van het erineum

Acalitus brevitarsus: detail of erineum on Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, Bergen NH, Uilenvanger: onder het microscoop is duidelijk hoe sterk de haren vertakt zijn.

Acalitus brevitarsus ??

Alnus glutinosa, Frankrijk, Haute Savoie, Rhône Alpes, St. Nicolas de Véroce, 1175 m: zeer afwijkende gal, mogelijk een andere soort; © Arnold Grosscurt

synoniemen

Aceria, Eriophyes, Phytoptus, brevitarsus.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Alnus cordata, glutinosa, incana, x pubescens, viridis

Phytoptus brevitarsus

Fockeu’s originele afbeelding van “Phytoptus brevitarsus”.

opmerkingen

soms kan verwarring optreden met Taphrina sadebeckii.

literatuur

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Béguinot (2002d,g, 2003a, 2006a,c, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Braggion (2013a), Buhr (1064b), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ecott (2012a), Farkas (1965a), Fjelddalen (1995a), Fockeu (1890a), Groom (2011a), Hellrigl (2003a), Houard (1908a), Ilie & Marinescu (2011a), Jočić & Petanović (2012a), Keifer, Baker, Kono ao (1982a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a, 2012a), Lehmann & Flügel (2012a), Markovskaja (2013a), Nalepa (1919a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a, 2010a), Ripka & de Lillo (1997a), Roivainen (1947a, 1950a, 1951a, 1953a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stănescu (2009a), Sylvén (1960a), Tavares (1905a), Tomasi (2003a, 2014a), Vaněčková-Skuhravá (1996a), Weidner (1954a).

Laatste bewerking 27.ii.2020