Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aceria carlinae

Aceria carlinae (Nalepa 1905)

op Carlina

gal

zachte, lange witte beharing van de bladeren.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Carlina gummifera, ? corymbosa, ? involucrata.

synoniemen

Eriophyes carlinae.

opmerkingen

de gal is beschreven van Carlina gummifera uit Sicilië, en teruggevonden op dezelfde waardplant in Malta. Op Malta veroorzaakte dezelfde mijt een identieke vergalling op wat genoemd werd “Carlina involucrata Poir. (syn. of Carlina corymbosa L.)”. Omdat volgens de Euro+Med PlantBase die twee soorten niet synoniem zijn is het onduidelijk welke plant hier bedoeld wordt.

Mijten, sterk gelijkend op A. carlinae en ook als zodanig gedetermineerd, gevonden in Servië op Carlina vulgaris veroorzaakten op die plant geen vergalling.

literatuur

Houard (1909a), Mifsud, Monfreda & de Lillo (2007a), Vidović (2014a).

Laatste bewerking 26.vii.2018