Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aceria ciansensis

Aceria ciansensis (Cotte, 1924)

op Alyssum

gal

De bladeren zijn misvormd en gedraaid, min of meer geatrofieerd.

waardplanten

Brassicaceae, monofaag

Alyssum ligusticum.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Monfreda & de Lillo (2012a).

Laatste bewerking 3.x.2019