Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aceria nalepai

Aceria nalepai (Fockeu, 1890)

op Alnus

gal

Mogelijk is deze soort een inquiline in de gallen van Eriophyes inangulis; maar niet uit te sluiten is dat de verhouding andersom is, en dat het nalepai is die voor de gal verantwoordelijk is.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Alnus glutinosa.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

synoniemen

Phytoptus nalepai.
Buhr (1964a) beschouwde A. nalepai als een ongeldig synoniem van Eriophyes inangulis Nalepa, 1919. Dit was om twee redenen onjuist. Allereerst omdat nalepai de oudste naam is, en ook overigens we geen aanleiding is om Fockeu’s uitvoerig beschreven soort als ongeldig te beschouwen. Bovendien is het duidelijk dat Nalepa, toen hij inangulis aan het beschrijven was, terdege op de hoogte was van het bestaan van nalepai. (Hij citeert Fockeu’s artikel zelfs uitdrukkelijk bij de beschrijving van “Eriophyes brevitarsus typicus”). Weliswaar noemt hij nalepai niet, maar dit is goed te begrijpen omdat hij de scope van het artikel beperkte tot Eriophyes-soorten, terwijl nalepai aanvankelijk beschreven was in Phytoptus.
voor Nalepa waren nalepai en inangulis dus twee geldige soorten., Zo lang er geen recente revisie beschikbaar is van de galmijten op els, is het zaak dat als de status quo te accepteren. De meest waarschijnlijke verklaring van het verschijnsel van twee soorten die geassocieerd zijn met één gal is on aan te nemen dat de één een inquiline is van de ander.

Phytoptus nalepai

De originele afbeelding van “Phytoptus nalepai” in Fockeu’s publicatie.

opmerkingen

Aceria nalepai Trouessart, 1891 is een later, dus ongeldig homonym; het is een synoniem van Aceria hippophaena.

literatuur

Blanes-Dalmau, Caballero-López & Pujade-Villar (2017a), Buhr (1964a), Davis, Flechtmann, Boczek & Barké (1982a), Fockeu (1890a), Hellrigl (2003a), Lehmann & Flügel (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stefănescu (2009a), Tomasi (2003a).

Laatste bewerking 22.iv.2019