Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aceria nervisequa

Aceria nervisequa (Canestrini, 1891)

beukenbladviltmijt

op Fagus

Aceria nervisequa galls; upper-surface form

Fagus sylvatica, Denekamp, lg Singraven: de minder gewone bovenzijdige vorm van de gal

Aceria nervisequa

Fagus sylvatica, Duin- en Kruidberg: viltgal in detail

Aceria nervisequa

sterker vergroot

Aceria nervisequa

twee haren van opzij

Aceria nervisequa: gall on Fagus sylvatica

Fagus sylvatica, Oud Zuilen © Arnold Grosscurt

Aceria nervisequa: gall on Fagus sylvatica

onderzijde van hetzelfde blad: op de bruine cultivar van de beuk heeft deze gal een bijzondere kleur

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Fagus sylvatica, x taurica.

synoniemen

Eriophyes nervisequus; Aceria faginea Nalepa, 1920.

inquilinen

? Aceria maculfer.

opmerkingen

In de moderne literatuur wordt geen onderscheid gemaakt tussen de erinea die strikt de nerven volgen, en erinea in afgeronde vlekken onafhankelijk van de nervatuur. In de oudere literatuur zijn de laatste benoemd als Aceria faginea.

literatuur

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Béguinot (2002e,g, 2005a, 2006a,c, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Farkas (1965a), Fjelddalen (1995a), Groom (2011a), Hellrigl (2003a), Houard (1908a), Jočić & Petanović (2012a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a), Lehmann & Hannover (2016a), O’Connor & Wistow (1999a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a, 2020a), Roskam (2009a), Seidel (1957a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stănescu (2009a), Sylvén (1960a), Tomasi (2003a, 2014a), Vaněčková-Skuhravá (1996a), Weidner (1954a), Xue, Wang, Song & Hong (2009a).

Laatste bewerking 5.xii.2021