Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Eriophyes albaespinae

Eriophyes albaespinae Cotte, 1912

Acari, Eriophyidae

op Crataegus

gal

nerfoksel aan de onderzijde ongewoon sterk behaard, bovenzijde van het blad hier licht opgebold.

waardplanten

Rosaceae, monofaag

Crataegus.

opmerkingen

Hoewel de gal er volgens de beschrijving kenmerkend genoeg uitziet, heb ik er in de literatuur slechts één verwijzing naar kunnen vinden.

literatuur

Redfern & Shirley (2011a).

03/04/2014

Laatste bewerking 28.vi.2017