Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Eriophyes parviflorae

Eriophyes parviflorae Rainiss, 1940

Acari, Eriophyidae

op Silene

gal

alle bloemdelen binnen de kelk zijn bladachtig geworden of vergroend.

waardplanten

Carophyllaceae, nauw monofaag

Silene “parviflora”.

Silene parviflora is een meerduidige naam; volgens de Euro+Med PlantBase (2014) kan het betrekking hebben op Silene borysthenica dan wel cretica.

opmerkingen

soort zeer onvolledig beschreven (Ripka).

literatuur

Buhr (1965a), Ripka (2008a).

23/08/2016

Laatste bewerking 28.vi.2017