Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Eriophyes tlaiae

Eriophyes tlaiae Trabut, 1917

op Tamarix

Eriophyes tlaiae: galls on Tamarix aphylla

Tamarix aphylla, gallen; a: algemeen beeld; b: een gal 9n detail; c: doorsnede door een gal (uit Gerling ea).

parasiet

Groene of rood aangelopen knolvormige aanhangels van jonge takken, in grootte uiteenlopend van enkele millimeters tot 2.5 cm. Op doorsnede zijn ze groen, vlezig en bevatten talrijke holen waarin mijten leven. Afgestorven gallen zijn bruin tot zwart en hard.

waardplanten

Tamaricaceae, monofaag

Tamarix aphylla.

fenologie

De gallen vallen niet af, groeien het hele jaar maar het snelst in de zomer. In het najaar verlaten rode mijten (deuterogynen ?) massaal de gallen.

verspreiding binnen Europa

Volgens PESI, (2018) is de soort niet europees. Gerling ea schrijven dat de soort bekend is van Israƫl tot Algerije; de soort is te verwachten aan noordzijde van de Middellandse Zee.

opmerkingen

De gallen bevatten looistoffen en zijn zo talrijk dat ze verzameld werden voor looierijen.

literatuur

Gerling, Kugler & Lupo (1976a), Jeppson, Keifer & Baker (1975a).

Laatste bewerking 20.ii.2018