Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Epitrimerus trilobus

Epitrimerus trilobus (Nalepa, 1891)

vlierbladmijt

op Sambucus

Epitrimerus trilobus galls

Sambucus racemosa, Frankrijk, Rhône-Alpes, Haute Savoie, Bionnay, 1320 m © Arnold Grosscurt

Epitrimerus trilobus on Sambucus nigra

Sambucus nigra, Bloedbergduin: zware aantasting; © Jan Scheffers

Epitrimerus trilobus gall

Sambucus nigra, Nieuwendam

Epitrimerus trilobus: galls on Sambucus sp.

Sambucus sp., Dronten: ongewoon zware aantasting © Arnold Grosscurt

waardplanten

Adoxaceae, monofaag

Sambucus canadensis, ebulus, nigra, racemosa.

fenologie

Overwintering als deutogynen in knoppen en schorsspleten.

literatuur

Béguinot (2002a,g,h, 2003a, 2006a,c, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Boczek & Petanović (1996a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dietrich (2016a), Farkas (1965a), Fjelddalen (1995a), Hellrigl (2003a), Jočić & Petanović (2012a), Kollár (2011a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a), Lehmann & Flügel (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Ripka & de Lillo (1997a), Roskam (2009a), Schliesske (1988a, 2002a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Stănescu (2009a), Tavares (1905a), Tomasi (2003a, 2012a, 2014a), Vaněčková-Skuhravá (1996a).

Laatste bewerking 6.viii.2020