Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Vasates immigrans

Vasates immigrans (Keifer, 1940)

op Tamarix

parasiet

De mijten leven vrij aan de onderkant van de bladeren en op de twijgen, zonder herkenbare schade te veroorzaken.

waardplanten

Tamaricaceae, monofaag

Tamarix gallica, parviflora.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Denizhan, Monfreda, de Lillo & Çobanoğlu (2015a) .

Laatste bewerking 23.ix.2019