Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phytoptus stenoporus

Phytoptus stenoporus (Nalepa, 1918)

Acari, Eriophyidae

op Tilia

gal

Gelijkend op de gal van Ph. bursarius, maar lager; mogelijk ook is de opening niet spleetvormig.

waardplanten

Malvaceae, monofaag

Tilia cordata, platyphyllos.

door Béguinot (2000b) ook gemeld van T. tomentosa.

synoniemen

Phytoptus tetratrichus stenoporus.

opmerkingen

Beschrijvingen van galmijtgallen in de literatuur zijn vaak vaag, incompleet of tegenstrijdig, en dat geldt in het bijzonder voor linde-gallen. Een definitieve determinatie is alleen mogelijk op basis van de mijten.

literatuur

Béguinot (2000b), Buhr (1965a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Farkas (1965a), Fjelddalen (1995a), Petanović & Stanković (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Ripka, Fain, Kaźmierski, Kreiter & Magowski (2002a).

21/07/2016

Laatste bewerking 13.vii.2017