Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Brevipalpus yothersi

Brevipalpus yothersi (Baker, 1949)

waardplanten

polyfaag; binnen Europa:

Citrus sinensis; Inula conyzae; Quercus ithaburensis.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Beard, Ochoa, Braswell & Bauchan (2015a), Ueckermann, Palevsky, Gerson ao (2018a) .

Laatste bewerking 25.x.2021