Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cenopalpus arbuti

Cenopalpus arbuti Hatzinikolis & Emmanouel 1987

op Arbutus (Cercis)

Cwnopal;us arbuti

mijt, dorsaal (uit Hatzinikolis, Papadoulis & Panou)

parasiet

De mijten leven vrij aan de onderzijde van de bladeren, zonder herkenbare schade te veroorzaken.

waardplanten

Ericaceae, ? monofaag

Arbutus unedo.

On kleine details afwijkende mijten ook gevonden op Cercis siliquastrum (Fabaceae)

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Hatzinikolis & Emmanouel (1987a), Hatzinikolis, Papadoulis & Panou (2009a).

Laatste bewerking 12.x.2019