Abacarus plumiger Laska, Majer, Szydło & Skoracka, 2018

op Bromopsis

Abacarus plumiger

mijt, dorsaal (uit Laska ea).

parasiet

De mijten leven in aantal in de bladscheden en in de groeven op de bovenzijde van de bladeren, zonder herkenbare schade te veroorzaken.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Bromopsis inermis.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Laska, Majer, Szydło ao (2018a).

mod 17.ix.2019